Nieuwe schulden | mobiel

U mag gedurende de schuldsanering géén nieuwe schulden maken.
U dient van het vrij te laten bedrag alle uw lopende (vaste en incidentele) lasten te betalen.
Indien u niet in staat bent zelf voor tijdige betaling te zorgen, kan de bewindvoerder u inkomensbeheer opleggen.