Schulden

Oorzaak

Postadres
Brekelmans Insolventie
Postbus 3023
5902 RA venlo

Bezoekadres
Kloosterstraat 1
Venlo- Blerick
(N.b.: bezoeken alleen mogelijk na telefonische afspraak)

Wat is de oorzaak van de schulden?

Het ontstaan van schulden kan velerlei oorzaken hebben, bijvoorbeeld:

  • Overbesteding: er wordt gedurende enige tijd structureel meer uitgegeven dan wordt ontvangen, door te weinig financieel inzicht of door overschatting van de eigen financiële mogelijkheden.
  • Structureel te weinig inkomen, bijvoorbeeld door onwetendheid over een aanvullende uitkering of belastingtoeslagen.
  • Inkomensachteruitgang door bijvoorbeeld werkloosheid of ziekte/arbeidsongeschiktheid.
  • Echtscheiding, waardoor aanpassing aan een nieuwe budget noodzakelijk is. 
  • Psychische problematiek, verslavingen, etc.

Om schuldhulpverlening effectief in te zetten is nodig dat de schuldhulpverlener de oorzaak van de schulden kent en dat er hulp wordt ingezet om die oorzaak zoveel als mogelijk weg te nemen.

Immers: wanneer de waterleiding kapot gaat, moet men eerst de waterleiding repareren voordat het zinvol is om daadwerkelijk het overtollige water op te ruimen.

In schuldhulpverlening is om diezelfde reden noodzakelijk dat eerst de oorzaak van het ontstaan van de schulden wordt herkend en zoveel als mogelijk opgelost, waarna kan worden gestart met het oplossen van de schulden.