Schulden

Problematische schulden

Postadres
Brekelmans Insolventie
Postbus 3023
5902 RA venlo

Bezoekadres
Kloosterstraat 1
Venlo- Blerick
(N.b.: bezoeken alleen mogelijk na telefonische afspraak)

Is sprake van problematische schulden?

Het antwoord op die vraag is niet eenvoudig te geven. Een eenduidige definitie bestaat dan ook niet.

Algemeen wordt er van uitgegaan dat er sprake is van een problematische schuldensituatie indien er substantiële achterstanden zijn ontstaan in de betalingen van reguliere en incidentele vaste lasten en de maandelijkse verplichtingen in verband met leningen, aankopen op afbetaling, etc. niet meer kunnen worden nagekomen.

De volgende situaties zijn signalen dat er mogelijk sprake is van een problematische schuldensituatie:

  • schuldeisers schakelen een deurwaarder of incassobureau in
  • de betalingsafspraken met schuldeisers kunnen niet worden nagekomen
  • de verhuurder dreigt met ontbinding van de huurovereenkomst of er dreigt openbare verkoop van een eigendomswoning
  • de energiemaatschappij dreigt met het afsluiten van energieleveranties
  • aanmelding bij CVZ vanwege betalingsachterstanden aan de zorgverzekeraar
  • beslag op inkomen en/of belastingtoeslagen door schuldeisers
  • etc.