Schuldhulpverlening

Inventarisatie

Postadres
Brekelmans Insolventie
Postbus 3023
5902 RA venlo

Bezoekadres
Kloosterstraat 1
Venlo- Blerick
(N.b.: bezoeken alleen mogelijk na telefonische afspraak)

In de inventarisatieperiode schrijft de schuldhulpverlener alle bekende schuldeisers aan. Schuldhulpverlening kan alleen effectief worden ingezet indien cliënten een zo compleet mogelijk beeld van de schulden geven.

Schuldeisers worden

  • geïnformeerd over de start van schuldhulpverlening
  • verzocht opgave te doen van de hoogte van de schuld inclusief rente en kosten tot de datum van het verzoek
  • gevraagd om de berekening van rente en kosten stop te zetten, eventuele incassomaatregelen op te schorten en soms om beslagen op te heffen

Aan de hand van de ontvangen reacties zal de schuldhulpverlener een schuldenlijst (crediteurenlijst) opstellen, welke vervolgens met de cliënt wordt doorgenomen. De cliënt dient vast te stellen of de lijst compleet is (ontbreken er schulden op de lijst?) en of de opgenomen schulden correct lijken te zijn.

De schuldhulpverlener zal op basis van deze schuldenlijst het traject voortzetten.