Schuldhulpverlening

Minnelijke regeling

Postadres
Brekelmans Insolventie
Postbus 3023
5902 RA venlo

Bezoekadres
Kloosterstraat 1
Venlo- Blerick
(N.b.: bezoeken alleen mogelijk na telefonische afspraak)

Indien schuldeisers instemmen met het aanbod dan spreken we over een geslaagde minnelijke regeling, welke door de schuldhulpverlener zal worden uitgevoerd.

De schuldhulpverlener ziet er op toe dat het spaarbedrag maandelijks wordt gereserveerd voor de schuldeisers.

Doel van een schuldenregeling is altijd dat de schuldeisers na afloop van drie jaar zoveel mogelijk van de vordering betaald krijgen.

Minimaal één keer per jaar wordt daarom een hercontrole uitgevoerd. Aan de hand van een nieuwe berekening van het VTLB wordt de spaarcapaciteit opnieuw vastgesteld. De schuldhulpverlener controleert daarbij ook het inkomen van cliënten aan de hand van inkomensspecificaties en bankafschriften.

Hercontrole kan leiden tot aanpassing van de uitkering aan schuldeisers. Incidentele ontvangsten zoals b.v. een belastingteruggave verhogen het percentage dat schuldeisers zullen ontvangen; een verlaging van inkomen en dus van spaarcapaciteit verlaagt het percentage dat schuldeisers zullen ontvangen.