Schuldhulpverlening

Stabilisatie

Postadres
Brekelmans Insolventie
Postbus 3023
5902 RA venlo

Bezoekadres
Kloosterstraat 1
Venlo- Blerick
(N.b.: bezoeken alleen mogelijk na telefonische afspraak)

Voordat schuldhulpverlening effectief kan worden ingezet, is in veel gevallen een periode van stabilisatie noodzakelijk.

Onder een stabiele situatie wordt verstaan een situatie waarin inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn, zodat vaste en incidentele lasten tijdig en volledig kunnen worden betaald; er geen nieuwe schulden meer ontstaan en cliënten de beschikking hebben over (vaak minimaal) leefgeld om in het levensonderhoud van hen en hun gezin te kunnen voorzien.

Inkomensbeheer kan helpen om sneller een stabiele situatie te bereiken; in veel gevallen is inkomensbeheer dan ook noodzakelijk om een stabiele situatie te bereiken.