Verplichtingen

 

Postadres
Brekelmans Insolventie
Postbus 3023
5902 RA venlo

Bezoekadres
Kloosterstraat 1
Venlo- Blerick
(N.b.: bezoeken alleen mogelijk na telefonische afspraak)

Wanneer een WSNP succesvol is verlopen, zal de rechtbank aan u een schone lei verlenen.

Een schone lei betekent in de praktijk dat u de restschulden na de WSNP nog wel mag betalen, maar u hoeft dat niet te doen. Omdat uw restschulden worden omgezet in zogenaamde natuurlijke verbintenissen, kan de schuldeiser u niet dwingen om de restschulden te betalen. De schuldeiser zal dus geen incassobureau of deurwaarder meer inschakelen; u zult niet door de rechter worden veroordeeld om de restschuld te betalen en de schuldeiser mag de schuld niet verrekenen met gelden die hij, nadat de WSNP van toepassing is verklaard en nadat u de schone lei hebt gekregen, aan u verschuldigd is.

Zoals u begrijpt moet er tegenover een schone lei wel iets staan. De rechtbank zal immers niet zomaar vaststellen dat restschulden niet meer hoeven te worden betaald.

Daarom worden aan u gedurende de looptijd van de WSNP een aantal verplichtingen opgelegd. De bewindvoerder WSNP controleert tijdens de WSNP of u deze verplichtingen op correcte wijze nakomt en maakt daarover regelmatig (meestal eens per half jaar) een verslag dat zowel aan de rechtbank als aan u (en aan uw eventuele inkomensbeheerder) wordt gestuurd.

Hierna leest u meer over de verplichtingen.

De verplichtingen in de WSNP zijn zelfstandige plichten. Dit betekent dat u deze zelf dient na te komen. U mag hiermee niet wachten totdat de bewindvoerder u vraagt om informatie over te leggen.