Verplichtingen

Afdrachtplicht

Postadres
Brekelmans Insolventie
Postbus 3023
5902 RA venlo

Bezoekadres
Kloosterstraat 1
Venlo- Blerick
(N.b.: bezoeken alleen mogelijk na telefonische afspraak)

Uitgangspunt van de WSNP is dat u gedurende de gehele WSNP op bijstandsniveau leeft. Alles wat u méér ontvangt dient te worden gespaard voor uw schuldeisers.

 

Toch is het niet zo dat iedereen die gebruik maakt van de WSNP hetzelfde bedrag (ter hoogte van een bijstandsuitkering) mag behouden. Niet iedereen heeft immers dezelfde woonlasten; niet iedereen ontvangt huurtoeslag, nu dit afhankelijk is van het inkomen; niet iedereen betaalt dezelfde zorgkosten; sommige mensen hebben kosten van bijvoorbeeld kinderopvang; sommige mensen moeten een auto gebruiken voor woon/werkverkeer; etc. 

 

Leven op bijstandsniveau betekent in de WSNP dat iedereen maandelijks na de betaling van alle vaste lasten en kosten (ongeveer) hetzelfde vrije bedrag overhoudt voor huishoudelijke kosten (boodschappen e.d.) en variabele lasten (telefoon e.d.).