Verplichtingen

Afdragen

Postadres
Brekelmans Insolventie
Postbus 3023
5902 RA venlo

Bezoekadres
Kloosterstraat 1
Venlo- Blerick
(N.b.: bezoeken alleen mogelijk na telefonische afspraak)

 

De door u berekende boedelafdracht (ook boedelbijdrage genoemd) dient te worden overgeboekt op de in uw WSNP geopende bankrekening, genaamd de boedelrekening.

In principe betaalt u zelf na afloop van elke maand de boedelafdracht.

Indien u een inkomensbeheerder heeft, zal de inkomensbeheerder hiervoor meestal zorgen.

Indien u beperkt inkomensbeheer heeft, dient u goede afspraken te maken met uw inkomensbeheerder over wie de boedelafdrachten zal verzorgen en dient u zelf te controleren of de boedelafdrachten inderdaad worden betaald.

De bewindvoerder kan ook besluiten om de boedelafdracht bij uw werkgever of uitkeringsinstantie te incasseren. De werkgever of uitkeringsinstantie betaalt in dat geval aan u het aan u toekomende VTLB; de rest van het aan u toekomende salaris of de aan u toekomende uitkering zal rechtstreeks op de boedelrekening worden gestort; de bewindvoerder boekt deze bedragen als boedelbijdrage of boedelafdracht.

Indien geen boedelafdrachten worden gedaan of indien er te weinig boedelafdrachten worden gedaan, ontstaat er een zogenaamde boedelachterstand. U voldoet dan niet aan uw verplichting in het kader van de WSNP.