Verplichtingen

Extra vrijlatingen

Postadres
Brekelmans Insolventie
Postbus 3023
5902 RA venlo

Bezoekadres
Kloosterstraat 1
Venlo- Blerick
(N.b.: bezoeken alleen mogelijk na telefonische afspraak)

 

Voor een aantal noodzakelijke kosten welke u tijdens de WSNP moet maken en waarvoor in uw VTLB geen ruimte is, kan een extra vrijlating worden toegestaan. Indien sprake is van een extra vrijlating, dan wordt het VTLB eenmalig verhoogd met het bedrag van de extra vrijlating. U bent in die maand dan een lagere boedelafdracht verschuldigd en kunt het bedrag dat u die maand extra mag behouden, gebruiken voor de extra kosten.

Extra vrijlatingen zijn bijvoorbeeld mogelijk voor medische kosten (niet het eigen risico), gemeentelijke belastingen, waterschapslasten, etc. Er zijn geen standaardregels voor extra vrijlatingen.

U mag extra kosten nooit zelf c.q. zonder toestemming van de bewindvoerder en de rechter-commissaris inhouden op uw boedelafdracht.

Indien u extra kosten heeft, kunt u overleggen met uw bewindvoerder of hiervoor een extra vrijlating mogelijk is.

De bewindvoerder zal op basis van door u verstrekte informatie en/of bewijsstukken van de gemaakte kosten, overleggen met de rechter-commissaris of toestemming wordt gegeven voor een extra vrijlating.

Indien de rechter-commissaris toestemming geeft, zal de bewindvoerder u daarover informeren en afspraken maken hoe de extra vrijlating wordt verwerkt in de financiële administratie van uw WSNP.