Verplichtingen

Informatieplicht

Postadres
Brekelmans Insolventie
Postbus 3023
5902 RA venlo

Bezoekadres
Kloosterstraat 1
Venlo- Blerick
(N.b.: bezoeken alleen mogelijk na telefonische afspraak)

De informatieplicht of inlichtingenplicht houdt in dat u er voor dient te zorgen dat de bewindvoerder altijd de beschikking heeft over al uw financiële en persoonlijke informatie de nodig is om uw VTLB op correcte wijze te berekenen en om de financiële administratie in uw WSNP bij te houden.

U dient er voor te zorgen dat uw bewindvoerder altijd kopieën van al uw bankafschriften, inkomensspecificaties, belastingtoeslagen en –aanslagen, berichten over wijzigingen in de hoogte van de huur en ziektekostenverzekeringspremie ter beschikking heeft. U bent verplicht om ook andere informatie welke voor de WSNP van belang is aan de bewindvoerder te melden. Daarbij dient u bijvoorbeeld te denken aan erfenissen die aan u toekomen, berichten over eenmalige uitkeringen van welke aard dan ook, van nabetalingen welke u toekomen, van afrekeningen servicekosten, etc.

Ook wijzigingen in gezinssamenstelling, werk, woonadres, e.d. dienen direct nadat deze zijn opgetreden, te worden doorgegeven aan de bewindvoerder

Onder de informatieplicht valt ook uw verplichting om vragen van de bewindvoerder zo snel en volledig mogelijk te beantwoorde.