Verplichtingen

Re-integratie

Postadres
Brekelmans Insolventie
Postbus 3023
5902 RA venlo

Bezoekadres
Kloosterstraat 1
Venlo- Blerick
(N.b.: bezoeken alleen mogelijk na telefonische afspraak)

Indien de uitkeringsinstantie een re-integratietraject start, betekent dit niet dat u niet meer hoeft te solliciteren voor de WSNP. Uw sollicitatieplicht blijft gelden. Over het verloop van het re-integratietraject dient u de bewindvoerder wel te informeren.

Van belang is dat u u realiseert dat een sollicitatieplicht die door de uitkeringsinstantie wordt opgelegd een andere plicht is dan de sollicitatieplicht die in de WSNP voor u geldt.

Het doel van de sollicitatieplicht van de uitkeringsinstantie is om te bevorderen dat zij u niet tot aan uw pensioengerechtigde leeftijd hoeft te betalen. De uitkeringsinstantie werkt in dat kader samen met u toe naar de situatie waarin u voor langere tijd in uw eigen levensonderhoud kunt gaan voorzien. Omdat de uitkeringsinstantie daarmee uiteindelijk veel geld bespaart (zij hoeft u geen uitkering te betalen totdat u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt), heeft de uitkeringsinstantie voldoende tijd om een traject te kiezen van bijvoorbeeld een opleiding, een langere stage, werken met behoud van uitkering, etc.

Het doel van de sollicitatieplicht in de WSNP is dat u snel werk vindt om gedurende 3 jaar WSNP zoveel mogelijk voor uw schuldeisers te kunnen sparen. Het is dus niet de bedoeling dat u de WSNP-periode vooral gebruikt om met opleidingen, stages, etc. te werken aan een betere toekomst voor u zelf. Het is de bedoeling dat u u inspant voor uw schuldeisers, zodat zij een zo hoog mogelijke uitkering zullen ontvangen.

Door de verschillende uitgangpunten kan het voorkomen dat de uitkeringsinstantie u vrijstelt van uw sollicitatieplicht, terwijl voor u in de WSNP een sollicitatieplicht blijft gelden.

Hierdoor kan het ook voorkomen dat de uitkeringsinstantie vaststelt dat u voldoet aan uw sollicitatieplicht, terwijl diezelfde informatie voor de schuldsaneringsregeling onvoldoend is, bijvoorbeeld omdat deze niet aan de eisen zoals die in de WSNP aan sollicitaties worden gesteld voldoet.