Verplichtingen

Vrijstelling

Postadres
Brekelmans Insolventie
Postbus 3023
5902 RA venlo

Bezoekadres
Kloosterstraat 1
Venlo- Blerick
(N.b.: bezoeken alleen mogelijk na telefonische afspraak)

Indien u blijvend arbeidsongeschikt bent verklaard en een WIA/WAO-uitkering ontvangt, wordt u vrijgesteld van de sollicitatieplicht.

Ook indien u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, wordt u in zijn algemeenheid vrijgesteld van de sollicitatieplicht.

Indien u vanwege een door een medisch arbeidsdeskundige of UWV vastgestelde ziekte of tijdelijke arbeidsongeschiktheid niet in staat bent om te gaan werken, wordt u tijdelijk (geheel of gedeeltelijk) vrijgesteld van uw sollicitatieplicht, maar geldt voor u wel een inspanningsplicht, inhoudende dat u u dient in te spannen om ten spoedigste te herstellen. Deze inspanningsplicht houdt in dat u u in ieder geval onder behandeling stelt van een medicus; dat u de voorschriften van deze medicus correct opvolgt en u onthoudt van gedragingen die uw herstel frustreren.

Indien u meent dat u in aanmerking zou moeten komen voor (gedeeltelijke) vrijstelling van de sollicitatieplicht vanwege medische of maatschappelijke redenen, dan kunt u met de bewindvoerder overleggen welke mogelijkheden er zijn en welke bescheiden en/of informatie de bewindvoerder nodig heeft om uw verzoek te beoordelen.

In alle gevallen geldt dat een verzoek om vrijstelling van de sollicitatieplicht door de bewindvoerder dient te worden voorgelegd aan de rechter-commissaris. Pas wanneer de rechter-commissaris daarvoor toestemming verleend, geldt de vrijstelling.