Verplichtingen

Tekortkomingen

Postadres
Brekelmans Insolventie
Postbus 3023
5902 RA venlo

Bezoekadres
Kloosterstraat 1
Venlo- Blerick
(N.b.: bezoeken alleen mogelijk na telefonische afspraak)

Wanneer u de verplichtingen zoals die tijdens WSNP voor u gelden niet nakomt, is er sprake van tekortkomingen in de nakoming van uw verplichtingen.

Tekortkomingen kunnen zeer ernstige gevolgen hebben voor uw WSNP. Deze kunnen in het uiterste geval leiden tot een tussentijdse beëindiging van uw WSNP zonder schone lei en – afhankelijk van de situatie in de WSNP – tot omzetting in een faillissement.

Indien een WSNP mislukt mag u in zijn algemeenheid in de daarop volgende 10 jaar niet opnieuw mag proberen uw problematische schulden via een WSNP definitief op te lossen.