Telefoonnummer: 077 3968640 |E-mail: info@binsolventie.nl

Welkom bij Brekelmans Insolventie

Brekelmans Insolventie treedt sinds 2004 vooral op als bewindvoerder WSNP. WSNP staat voor: Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.

De WSNP is in het leven geroepen als regeling waarmee kan worden tegengegaan dat iemand die in een problematische schuldensituatie terecht is gekomen tot in lengte van dagen door zijn schuldeisers achtervolgd kan worden. Een succesvol doorlopen WSNP eindigt om die reden met een schone lei: schulden die na WSNP onbetaald zijn gebleven hoeven niet meer te worden betaald.

Tegenover dit uitgangspunt staat dan wel dat van degene die gebruik maakt van de WSNP gedurende de looptijd van gebruikelijk 3 jaar een zo groot mogelijke bijdrage en inspanning moet worden gevergd om zoveel mogelijk activa in de boedel te brengen.
De bewindvoerder WSNP controleert of verplichtingen correct worden nagekomen, houdt de financiƫle administratie in de WSNP bij en maakt elk half jaar een boedelverslag.

Bewind & Curatele

Bekijk

Insolventie

Bekijk

Advies & Educatie

Bekijk