Telefoonnummer: 077 3968640 |E-mail: info@binsolventie.nl

Voor werkgevers

Beslagen op het salaris van een werknemer zijn een goede aanwijzing dat uw werknemer problemen heeft. Privéproblemen welke hij of zij tot nu toe niet zelf kon oplossen.

Het verwerken van beslagleggingen kost tijd en dus geld. Voor de werknemer geldt dat de problemen leiden tot verminderde concentratie en prestaties op het werk en uiteindelijk uitval wegens ziekte.

Werkgevers hebben een bedrijfseconomisch belang bij gezonde werknemers. Een zieke werknemer is niet productief.

Werkgevers hebben bovendien een zorgplicht richting werknemers. Als de werkgever ziet dat het niet goed gaat met de werknemer, mag en moet de werkgever daarover met de werknemer praten en, als dat nodig is, begeleiding aanbieden.

Maar: de werkgever dient het recht op privacy van de werknemer te blijven respecteren. Schending van dat recht kan worden gezien als inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de werknemer en is in strijd met de Grondwet (art.10).

De scheidslijn tussen de zorgplicht van een goed werkgever en de privacy van de werknemer is dun. Als de problemen van de werknemer niet bij de werkgever bekend zijn, levert een gesprek mogelijk weinig op. Vaak vanwege schaamte bij de werknemer. Wellicht ook ervaart de werknemer de belangstelling van de werkgever als het begin van het einde van zijn arbeidsovereenkomst waardoor zijn privéproblemen verder toenemen, etc.

Hoe goed ook bedoeld: een werkgever is niet altijd de juiste persoon om de werknemer te helpen.

Brekelmans Advies is een onafhankelijke deskundige die die hulp wel kan bieden.

Hulpvragen kunnen worden neergelegd via het e-mailadres info@binsolventie.nl.